รับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้จาก
โรงงานอุตสาหกรรม ( BOI , NON BOI )

Welcome to
ECO INDUSTRIAL & EXPORT CO.,LTD.​

ECO INDUSTRIAL

ทำไมถึงเลือกเรา?

Home Leaf Logo

รับประมูล รับซื้อ และจัดการเศษวัสดุอุตสาหกรรมจากโรงงาน SCRAB BOI

จากนโยบายส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ทำให้การดึงดูดนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความสนใจลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท อีโค อินดัสเตรียล แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด จึงได้รับอนุญาติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมศุลกากร ให้ประกอบกิจการภายในเขตปลอดอากร บางกอกฟรีเทรดโซน โดยให้บริการในด้านการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต (SCRAP BOI) อย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการของเสียบีโอไอ ของผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

Home Image Item1
Home Image Item2

" ประกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร บางกอกฟรีเทรดโซน "

บริษัท อีโค อินดัสเตรียล แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ประกอบกอบกิจการอยู่ในเขตปลอดอากร "บางกอกฟรีเทรดโซน" ที่เป็นเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศโดยที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงสามารถให้บริการจัดการเศษเหลือใช้จากกระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เสียหาย เพื่อนำไปตัดบัญชีนำเข้าวัตถุดิบและใช้สิทธิการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา12

Home Image Item2

SERVICES บริการของเรา

Service 1

รับซื้อ ประมูล (SCRAP BOI)

รับซื้อ รับประมูลเศษเหลือใช้จากโรงงาน สแครปบีโอไอ (SCRAP BOI) และให้บริการกำจัดเศษเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม

Service 2

รับจัดการเศษวัสดุอุตสาหกรรม

รับจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเช่น พลาสติก ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แล้ว เศษตะกรันโลหะผสม (Solder Scraps) รวมถึงคัดแยกของเสียที่ไม่อันตราย

Service 3

บริการให้คำปรึกษา

ยินดีให้คำปรึกษาในด้านการจัดการของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

รับคำปรึกษา
จากทีมงาน ฟรี!

Ecomanagement

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Service 1

ขจัดปัญหา

ขจัดปัญหาที่เกิดจากการกำจัดอย่างผิดวิธีทั้งด้านของเสียและเอกสาร

Service 2

ยกระดับการจัดการของเสีย

ยกระดับการจัดการของเสีย เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดและช่วยลดต้นทุนในด้านการจัดการให้แก่ผู้ประกอบการ

Service 3

มีความเป็นมืออาชีพ

ลดขั้นตอนการทำงานในด้านเอกสารจาก 1 เดือน เหลือไม่เกิน 1 อาทิตย์

Service 4

ลดขั้นตอน

มีความเป็นมืออาชีพจากประสบการณ์ในด้านการจัดการของเสียมากกว่า 15 ปี

About Logo New

PRICESราคารับซื้อสินค้า

ลำดับรายการสินค้าราคา/หน่วย(บาท)
01เหล็กหนาพิเศษซอยสั้น12++
02เหล็กย่อยไม่ซอย5++
03เหล็กตะปู9++
04No.3 เหล็กหล่อชิ้นใหญ่ (นน.เกิน 500-1,500 กก.)8++
05เหล็กรถเก๋ง , ปิคอัพทั้งคัน7++